Analele Putnei

IX, 2013, 2


„IX, 2013, 2”

Șerban Papacostea
Alexandru cel Bun – sfârșit de domnie

Arhimandrit Policarp Chițulescu
Un manuscris necunoscut copiat la porunca lui Iliaș, voievodul Moldovlahiei

Nagy Pienaru
Moldova și Persia. Extrase din cronica lui Hasan Rumlu privitoare la confruntările moldo-otomane din vremea lui Ștefan cel Mare

Christian Nicolaï, Olimpia Mitric
Un document de la Ștefan cel Mare, într-o colecție particulară din Franța

Liviu Pilat
„Pretendența” lui Luca Arbore la tronul Moldovei

Ivan Biliarsky, Maria Magdalena Székely
Tetraevanghelul ieromonahului Macarie din Putna (1529)

Ștefan S. Gorovei
Istorie putneană imaginară în pomelnicul Mitropoliei Moldovei (1754)

Monah Iustin Taban
Mănăstirea Putna în timpul stăreției lui Atanasie Prelipceanu (1932–1937)

În acest număr al revistei sunt grupate comunicările susținute la ediția a XIII-a a Colocviilor Putnei, găzduită de Institutul de Istorie „N. Iorga” din București în 7 martie 2013.

Revista Analele Putnei are propriul site, cu detalii pentru fiecare ediție tipărită și indexul lucrărilor fiecărui autor.

CITEȘTE MAI MULT pe site-ul revistei.