Editura Mitropolit Iacov Putneanul

Pagini din istoria monahismului ortodox în revistele teologice din România. (II) Așezăminte monahale


„Pagini din istoria monahismului ortodox în revistele teologice din România. (II) Așezăminte monahale” de Ierom. Marcu Petcu, Nicolae Lihănceanu, pr. Adrian Pintilie, Ramona Anca-Crețu

Cel de-al doilea volum al colecției „Pagini din istoria monahismului ortodox în revistele teologice din România” este dedicat istoriei monahismului ortodox. Autorii au identificat studiile și articolele care se referă la mitropoliile și episcopiile existente la un moment dat în împărțirea administrativ bisericească a Bisericii Ortodoxe din România, dar mai ales la schiturile și mănăstirile din spațiul românesc, incluzând aici Basarabia și Bucovina de Nord. O secțiune specială este dedicată catedralelor episcopale și mitropolitane.


Autori:
Ierom. Marcu Petcu, Nicolae Lihănceanu, pr. Adrian Pintilie, Ramona Anca-Crețu

Anul apariției: 2011
Numărul de pagini: 693


EXTRASE

din carte