Publicaţii

Portret în legendă Ştefan cel Mare şi Sfânt. Portret în legendă 
S-au păstrat atât de multe legende despre Ştefan cel Mare, încât portretul său de om, domn şi sfânt s-ar putea creiona numai din acestea.

Portret în istorie Ştefan cel Mare şi Sfânt. Portret în istorie 
În paginile acestui volum au fost adunate studiile cele mai importante despre Sfântul Ştefan publicate până în anul 2003.

Portret în cronică Ştefan cel Mare şi Sfânt. Portret în cronică 
Volumul prezintă cele mai importante fragmente de cronică privitoare la Ştefan cel Mare.

Bibliografie Ştefan cel Mare şi Sfânt. Bibliografie
Bibliografia științifică și literară ocupă un volum care ilustrează stadiul cercetării în privința Sfântului Ştefan.

Biserica. O lecţie de istorie Ştefan cel Mare şi Sfânt. Biserica. O lecţie de istorie
Volumul este o lecţie de istorie alcătuită din articole despre viaţa şi instituţiile bisericeşti în vremea domniei Sfântului Ştefan.

Atlet al credinţei creştine Ştefan cel Mare şi Sfânt. Atlet al credinţei creştine
Volumul reuneşte comunicările susţinute în cadrul simpozionului internaţional cu acelaşi nume.

Princeps omni laude maior Princeps omni laude maior. O istorie a lui Ştefan cel Mare
Lucrarea are o deosebită anvergură din punct de vedere cantitativ, al surselor şi al noilor interpretări.

 • Autori: Ştefan S. Gorovei, Maria Magdalena Székely
 • Anul apariţiei: 2005
 • Numărul de pagini: 629 + planşe
 • Descărcați textul integral ( pdf-icon PDF 2,5 MB)
Maria Asanina Paleologhina Maria Asanina Paleologhina. O prinţesă bizantină pe tronul Moldovei 
Autorii au făcut un pas important spre cunoaşterea persoanei doamnei Maria.

 • Autori: Maria Magdalena Székely, Ştefan S. Gorovei
 • Anul apariţiei: 2006
 • Numărul de pagini: 290 + planşe
Cercetări arheologice I Cercetări arheologice la Mănăstirea Putna, I
Acest prim volum cuprinde materiale inedite despre cercetările arheologice din a doua jumătate a secolului XX.

Pomenirea lui Ştefan cel Mare, I Pomenirea lui Ştefan cel Mare, I
N. Iorga a adunat în paginile unei broşuri descrierea sărbătoririi a 400 de ani de la trecerea la cele veşnice a Sfântului Ştefan.

Cuvinte despre Ştefan cel Mare, I Cuvinte despre Ştefan cel Mare, I 
Trei discursuri înfăţişează aceeaşi percepţie din partea poporului: Ştefan este cel Mare, cel Sfânt, cel Bun.

 • Autori: Ierodiacon Gherasim Putneanul, A. D. Xenopol, Dimitrie Onciul
 • Anul apariţiei: 2007
 • Numărul de pagini: 106
 • Descărcați textul integral ( pdf-icon PDF 857 KB)
Cuvinte despre Ştefan cel Mare, II Cuvinte despre Ştefan cel Mare, II
O reflexie asupra rolului Sfântului Ştefan în vremea sa, determinată de problemele prin care a trecut lumea înainte şi după cel de-al Doilea Război Mondial.

 • Autori: Mircea Eliade, Emil Turdeanu, Faust Brădescu
 • Anul apariţiei: 2007
 • Numărul de pagini: 176
 • Descărcați textul integral ( pdf-icon PDF 1 MB)
Pomenirea lui Ştefan cel Mare, II Pomenirea lui Ştefan cel Mare, II 
Volumul reuneşte acte, discursuri şi mărturii de la serbarea Sfântului Ştefan din 1904.

Album Sfânta Mănăstire Putna, editia I Sfânta Mănăstire Putna – album, ediția I
Această amplă lucrare a apărut la praznicul Adormirii Maicii Domnului, 15 august 2010, cu prilejul sfinţirii picturii Mănăstirii Putna.

 • Anul apariţiei: 2010
 • Numărul de pagini: 560
Pro Bucovina. Repere istorice și naționale Pro Bucovina. Repere istorice și naționale
Textele publicate în acest volum oferă o imagine coerentă asupra realităților istorice specifice Bucovinei.

 • Volum coordonat de Mihai-Bogdan Atanasiu și Mircea-Cristian Ghenghea
 • Anul apariţiei: 2010
 • Numărul de pagini: 396
Istoria monahismului ortodox - I Pagini din istoria monahismului ortodox în revistele teologice din România, I
Personalităţi

 • Autori: Ierom. Marcu Petcu, Nicolae Lihănceanu, pr. Adrian Pintilie, Ramona Anca-Creţu
 • Anul apariţiei: 2011
 • Numărul de pagini: 655
 • Descărcați textul integral ( pdf-icon PDF 3,8 MB)
Istoria monahismului ortodox - II Pagini din istoria monahismului ortodox în revistele teologice din România, II
Aşezăminte monahale

 • Autori: Ierom. Marcu Petcu, Nicolae Lihănceanu, pr. Adrian Pintilie, Ramona Anca-Creţu
 • Anul apariţiei: 2011
 • Numărul de pagini: 693
 • Descărcați textul integral ( pdf-icon PDF 4 MB)
Istoria monahismului ortodox - III Pagini din istoria monahismului ortodox în revistele teologice din România, III
Cultură, artă, documente

 • Autori: Ierom. Marcu Petcu, Nicolae Lihănceanu, pr. Adrian Pintilie, Ramona Anca-Creţu
 • Anul apariţiei: 2011
 • Numărul de pagini: 616
 • Descărcați textul integral ( pdf-icon PDF 3,6 MB)
Mănăstirea Dobrovățului. Monografie Arheologică și istorică Mănăstirea Dobrovățului. Monografie Arheologică și istorică
Volumul prezintă rezultatele cercetărilor arheologice desfășurate în a doua jumătate a secolului al XX-lea la ultima ctitorie mănăstirească a lui Ștefan cel Mare.

 • Autori: Voica Maria Pușcașu, Nicolae N. Pușcașu
 • Anul apariţiei: 2012
 • Numărul de pagini: 180 + 26 planșe
Cercetări arheologice II Cercetări arheologice la Mănăstirea Putna, II
Acest volum cuprinde rapoarte despre cercetarea arheologică din unele zone ale incintei și studii despre diferite obiecte arheologice și a apărut la 550 de ani de la punerea pietrei de temelie a Mănăstirii Putna.

 • Anul apariţiei: 2016
 • Numărul de pagini: 128 + planşe
Dragomirna și ctitorii ei Dragomirna și ctitorii ei
Acest volum cuprinde comunicările susținute în cadrul colocviului de la Mănăstirea Dragomirna din 20–23 iulie 2009.

 • Anul apariţiei: 2014
 • Numărul de pagini: 468
Dragomirna. Istorie, tezaur, ctitori, vol. I Dragomirna. Istorie, tezaur, ctitori, I
Primul volumul dintr-o serie care reunește studii despre istoria, tezaurul și ctitorii Mănăstirii Dragomirna.

 • Anul apariţiei: 2014
 • Numărul de pagini: 412
Dragomirna. Istorie, tezaur, ctitori, vol. II Dragomirna. Istorie, tezaur, ctitori, II
Al doilea volum dintr-o serie care reunește studii despre istoria, tezaurul și ctitorii Mănăstirii Dragomirna.

 • Anul apariţiei: 2014
 • Numărul de pagini: 354
Dragomirna. Ctitori și restauratori, vol. I Dragomirna. Ctitori și restauratori, I
Acest volum cuprinde comunicările din prima parte a simpozionului de la Mănăstirea Dragomirna din 24–25 august 2014 referitoare la ctitorii așezământului monahal.

 • Anul apariţiei: 2015
 • Numărul de pagini: 226
Tezaurul Mănăstirii Putna. Broderii și țesături Tezaurul Mănăstirii Putna. Broderii și țesături
Album despre broderiile din colecția Mănăstirii Putna apărut la 550 de ani de la fondarea mănăstirii.

Album Sfânta Mănăstire Putna, ediția a II-a, 2016 Sfânta Mănăstire Putna – album, ediția a II-a
A doua ediția a albumului Mănăstirii Putna a apărut la 550 de ani de la punerea pietrei de temelie a Mănăstirii Putna.

Sus

Comentariile sunt închise.