Editura Mitropolit Iacov Putneanul

Serbările de la Putna. Continuitatea unui ideal


„Serbările de la Putna. Continuitatea unui ideal”

Această lucrare a apărut la 150 de ani de la Prima Serbare a Românilor de Pretutindeni și de la Primul Congres al Studenților Români din 15–16 august 1871, spre folosul tinerei generații, chemată să cunoască aspirațiile, dificultățile, neîmplinirile și izbânzile înaintașilor și să contribuie la binele material și spiritual al familiei naționale în care au fost sădiți de Dumnezeu – poporul român.

 

Revista prezintă serbările naționale care au avut loc la Mănăstirea Putna în: 1871, 1904, 1926, 1957, 1966, 2004, dar și alte serbări mai mici, cum ar fi cele din 1996, 2007 și 2011.


Anul apariției: 2021
Numărul de pagini: 44


EXTRASE

din carte