Analele Putnei

V, 2009, 1


„V, 2009, 1”

Bogdan-Petru Maleon
Raporturile dintre puterea politică și autoritatea ecleziastică în Moldova lui Ștefan cel Mare. Între tradiția ortodoxă și specificul local

Ștefan Andreescu
Data epistolei lui Uzun Hasan către Ștefan cel Mare. Noi contribuții

Nagy Pienaru
Izvoare otomane privind Moldova lui Ștefan cel Mare

Ovidiu Cristea
O altă istorie: campania din 1497 în „Jurnalele” lui Marino Sanudo

Tudor-Radu Tiron
Despre „soarele de amiază” din stema lui Ștefan cel Mare

Nicolae N. Pușcașu (†), Voica Maria Pușcașu
Mănăstirea Voronețului. Arheologie și istorie

Maria Magdalena Székely
Ctitorii Voronețului

Ieromonah Dosoftei Dijmărescu
Ștefan cel Mare și Daniil Sihastrul. O nouă perspectivă

Pr. Constantin Cojocaru
Antonie, mitropolit al Moldovei, al Cernigovului și al Belgorodului

Andrei Pippidi
Mitropolitul Antonie, Ion Neculce și rușii

Ruxandra Moașa Nazare
Nichifor Sidis, mitropolit al Moldovei (1740–1750), predecesorul lui Iacov Putneanul

Petronel Zahariuc
Mitropolitul Iacov Putneanul și „necazul de obște” al Moldovei

Ieromonah Marcu Petcu
Monahism, filiație și paternitate duhovnicească în timpul mitropolitului Iacov Putneanul

Lucian-Valeriu Lefter
Un învățător al neamului: Iacov Putneanul

Monah Alexie Cojocaru
Mitropolitul Iacov Putneanul, al doilea ctitor al Mănăstirii Putna

Mihai-Bogdan Atanasiu
Un colaborator al lui Iacov Putneanul: ieromonahul Nathan(ail)

Ștefan S. Gorovei
Arhimandritul Vartolomei Mazereanu și activitatea sa. Noi contribuții

Numărul adună, în paginile sale, comunicările prezentate la Colocviile Putnei VI, desfășurate la Mănăstirea Putna între 9 și 13 iulie 2008.

Revista Analele Putnei are propriul site, cu detalii pentru fiecare ediție tipărită și indexul lucrărilor fiecărui autor.

CITEȘTE MAI MULT pe site-ul revistei.