Analele Putnei

VI, 2010, 1


„VI, 2010, 1”

Enghelina Smirnova
Icoane ale maeștrilor ruși din secolul al XV-lea la Mănăstirea Putna. Registrul apostolilor și prăznicarele

Marina Sabados
Tradiție și adevăr istoric. Despre două icoane emblematice ale Mănăstirii Putna

Monah Alexie Cojocaru
O carte românească regăsită: Octoihul mitropolitului Dosoftei

Olimpia Mitric
Colecțiile de carte veche din biblioteca Mănăstirii Putna

Ștefan S. Gorovei
Ghervasie de la Putna și Daniil de Strehaia

Ieromonah Marcu Petcu
Schiturile și metoacele Mănăstirii Putna

Alexandru Pînzar
Iacov Putneanul, ctitor al renașterii Sucevei din veacul al XVIII-lea

Mihai Mîrza
Constantin Cehan Racoviță voievod și Mănăstirea Putna

Mihai-Bogdan Atanasiu
Testamente de monahi putneni din secolul al XVIII-lea

Ovidiu Cristea
Două note privitoare la istoria Mănăstirii Putna

Paraschiva-Victoria Batariuc
Cercetări arheologice la biserica Mănăstirii Sfântul Ilie

Liviu Pilat
Mitropolitul Maxim Brancovici, Bogdan al III-lea și legăturile Moldovei cu Biserica sârbă

Ștefan S. Gorovei
Trei „probleme” din biografia lui Ștefan cel Mare

Lucian-Valeriu Lefter
„Boierii noștri credincioși”. Conexiuni genealogice în sfatul domnesc al lui Ștefan cel Mare

Maria Magdalena Székely
Monarhul ideal în imaginarul Evului Mediu. René d’Anjou și Ștefan cel Mare

Ștefan Andreescu
Câmpurile de bătălie – locuri ale memoriei. O nouă mărturie

Textele reunite în acest număr al „Analelor Putnei” au fost, inițial, comunicări prezentate la colocviul desfășurat între 9 și 12 septembrie 2009 la Mănăstirea Putna (Colocviile Putnei VIII).

Revista Analele Putnei are propriul site, cu detalii pentru fiecare ediție tipărită și indexul lucrărilor fiecărui autor.

CITEȘTE MAI MULT pe site-ul revistei.