Analele Putnei

VII, 2011, 1


„VII, 2011, 1”

Bogdan-Petru Maleon
Observații privind dobândirea puterii princiare în Moldova epocii ștefaniene

Ștefan Andreescu
Cronica lui Tursun bei despre Ștefan cel Mare. O nouă tălmăcire

Andrei Pippidi
1475: atacul otoman asupra Cetății Albe

Zamfira Mihail
Două Liturghiere arhierești copiate de ieromonahul Ghervasie de la Putna (1676–1677). Preliminarii filologice

Maria Magdalena Székely
În jurul datării Liturghierului lui Ghervasie de la Putna (BAR Cluj, ms. sl. 2)

Monah Alexie Cojocaru
Două note privitoare la patrimoniul Mănăstirii Putna

Monah Iustin Taban
Portretele egumenilor Mănăstirii Putna. Câteva rectificări

Ieromonah Dosoftei Dijmărescu
Statutul Cuviosului Daniil Sihastrul la mijlocul secolului al XVI-lea și o posibilă semnificație

Mihai-Bogdan Atanasiu
O danie a lui Iacov Putneanul și semnificațiile ei

Olimpia Mitric
Inventare bisericești din Bucovina istorică în Arhivele Statului din Cernăuți

Liviu Papuc
Inaugurarea statuii lui Ștefan cel Mare la Iași – moment de efervescență națională

Sergiu Iosipescu
Mitropolitul Bucovinei Tit Simedrea și Sfânta Mănăstire Putna. (Pe marginea unor noi documente și mărturii)

Ovidiu Cristea
O întâmplare din Țara Sfântă a secolului al XII-lea și legenda mamei lui Ștefan cel Mare

Radu G. Păun
Pomenirea lui Ștefan cel Mare la Mănăstirea Hilandar de la Muntele Athos. Mărturii, ipoteze, întrebări

Elena Firea
Ștefan cel Mare și cultul sfinților locali. Ipoteze de lucru și limitări documentare

Lucian-Valeriu Lefter
Despre solidarități și descendențe la boierii lui Ștefan cel Mare. Câteva precizări

Numărul conține comunicările de la a noua ediție a Colocviilor Putnei, desfășurată la Mănăstirea Putna în 14–17 iulie 2010.

Revista Analele Putnei are propriul site, cu detalii pentru fiecare ediție tipărită și indexul lucrărilor fiecărui autor.

CITEȘTE MAI MULT pe site-ul revistei.