Analele Putnei

VII, 2011, 2


„VII, 2011, 2”

Petronel Zahariuc
O pagină din istoria bibliotecii Mănăstirii Putna

Maria Magdalena Székely
Manuscrisele slave de la Putna. O revenire

Monah Alexie Cojocaru
Cărți românești tipărite de mitropolitul Dosoftei: coligatul 2505 din biblioteca Mănăstirii Putna

Monah Iustin Taban
Un manuscris putnean inedit în vremea egumenului Teofil Patraș (1901–1917)

Ieromonah Dosoftei Dijmărescu, Ioan-Augustin Guriță
Hrisoavele domnești din 1760, 1762 și 1767 pentru Iacov Putneanul; text și metatext

Ieromonah Marcu Petcu, Monah Timotei Tiron
Mănăstirea Putna. Imagini regăsite și imagini controversate

Ștefan S. Gorovei
Despre donatorii unor obiecte din tezaurul Mănăstirii Putna. Note prosopografice

Numărul conține comunicările de la a zecea ediție a Colocviilor Putnei, desfășurată la Iași în ziua de 24 februarie 2011.

Revista Analele Putnei are propriul site, cu detalii pentru fiecare ediție tipărită și indexul lucrărilor fiecărui autor.

CITEȘTE MAI MULT pe site-ul revistei.