Analele Putnei

VIII, 2012, 2


„VIII, 2012, 2”

Ștefan S. Gorovei
„Cel Mare”. Mărturii și interpretări

Paraschiva-Victoria Batariuc
Case domnești în cuprinsul mănăstirilor din Moldova

Șerban Papacostea
Ștefan cel Mare și turcii: războiul pierdut (1473–1486). Două documente

Alexandru Pascal
Din istoria scrierii de carte la Mănăstirea Putna în secolele al XV-lea – al XVI-lea (copiștii și cărturarii sfântului lăcaș)

Bogdan-Petru Maleon, Gabriela E. Dima
Moldova în scrierile lui Iulius Ruggieri

Ștefan S. Gorovei
Un monument epigrafic și heraldic recuperat: pisania cu stemă de la Putna (1481)

Monah Alexie Cojocaru
Pomelnicul Mănăstirii Putna (1756)

Sumarul acestui număr al revistei este alcătuit, în cea mai mare parte, din studii prezentate sub formă de comunicări la „Colocviile Putnei” din 2010 și 2011.

Revista Analele Putnei are propriul site, cu detalii pentru fiecare ediție tipărită și indexul lucrărilor fiecărui autor.

CITEȘTE MAI MULT pe site-ul revistei.