Analele Putnei

X, 2014, 1


„X, 2014, 1”

Margarita Kuyumdzhieva
Sub umbra aripilor tale: O imagine neobișnuită a Sfintei Parascheva?

Andrei Pippidi
Un frate necunoscut al lui Petru Rareș

Ioan-Augustin Guriță
Un tablou votiv regăsit

Florin Marinescu, Nikolaos Mertzimekis
Mănăstirea Zografu de la Muntele Athos și Petru Rareș. O inscripție referitoare la cumpărarea unei mori de apă în 1533

Ștefan Andreescu
Vlad Vodă Vintilă și Mănăstirea Humor

Olimpia Mitric
Un manuscris din perioada lui Iliaș Rareș, în Biblioteca Sileziană (Śląska) din Katowice (Polonia)

Bogdan-Petru Maleon
Averea Mănăstirii Probota până în vremea lui Petru Rareș. Valoare economică și semnificații simbolice

Ovidiu Cristea
Știri, politică și război în Moldova lui Ștefan cel Mare

Alessandro Flavio Dumitrașcu
Salutatio: o posibilă moștenire din dreptul bizantin în Moldova lui Ștefan cel Mare

Alexandru Pînzar
„El Capitano Generale del Re d’Ungheria et del Valacho chiamato Stefano Vajovoda”. Statut și prestigiu reflectate în limbajul diplomatic al epocii lui Ștefan cel Mare

Liviu Pilat
Observații privind armistițiul moldo-polon din 1497

Marius Diaconescu
Ciceul în 1499: de la ingerința voievodului Transilvaniei în relațiile româno-ungare la „cuibul de nelegiuiți” din imaginația istoricilor

Andrei Pippidi
Ahmed pașa, fiul lui Ștefan cel Mare?

Radu G. Păun
Pomenirea lui Ștefan cel Mare (și a urmașilor săi) la Mănăstirea Hilandar de la Muntele Athos. O îndreptare necesară și câteva ipoteze de lucru

Ovidiu Cristea
Glasul lăncilor: pe marginea unui gest de putere al lui Bogdan al III-lea (1509)

Ovidiu Olar
«Un temps pour parler». Dosithée de Jérusalem et le Synode de Jassy (1642)

Maria Magdalena Székely
Refacerea Putnei – „proiect național” sau gest de putere?

Ioan-Augustin Guriță
O variantă necunoscută a Poricologos-ului într-un manuscris putnean din ultimul sfert al veacului al XVIII-lea

Ștefan S. Gorovei
Facerea, prefacerea și desfacerea unei mari arhive. Mănăstirea Putna

Monah Alexie Cojocaru
Despre trei egumeni ai Mănăstirii Putna și un „stareț” de la schitul Sihăstria Putnei

Liviu Papuc
Noi date despre părintele stareț Teofil Patraș

Monah Iustin Taban
Condicile unei epoci. Cărți de oaspeți ale Putnei în perioada 1948–1960

Numărul conține comunicările de la ediția a XIV-a a Colocviilor Putnei, desfășurată la Mănăstirile Putna și Moldovița în perioada 4–7 septembrie 2013.

Revista Analele Putnei are propriul site, cu detalii pentru fiecare ediție tipărită și indexul lucrărilor fiecărui autor.

CITEȘTE MAI MULT pe site-ul revistei.