Analele Putnei

XI, 2015, 1


„XI, 2015, 1”

Ștefan S. Gorovei
Un tablou votiv și o necropolă familială. Biserica logofătului Tăutu de la Bălinești

Voica Maria Pușcașu
Biserica Sfântul Nicolae din Bălinești. Observații și constatări

Olimpia Mitric
Mineiul logofătului Tăutu (1492)

Alexandru Pînzar
„Donația de pe Ceremuș”

Marian Coman, Ovidiu Cristea
Istorii paralele, istorii convergente. Moldova și Țara Românească în 1457 și 1476

Alessandro Flavio Dumitrașcu
Relațiile politice ale Moldovei lui Ștefan cel Mare cu genovezii din Crimeea (1457–1469)

Nagy Pienaru
Cronica lui Yusuf. Campania otomană din 1476

Ștefan Andreescu
Un ecou din Belgrad al confruntării moldo-otomane din 1476
 
Sergiu Iosipescu
Ștefan cel Mare, domn al Țării Românești

Lucian-Valeriu Lefter, Tudor-Radu Tiron
Sigiliile boierilor lui Ștefan cel Mare

Alexandru Pascal
Un manuscris puțin cunoscut al cărturarilor Spiridon și Eustatie de la Putna (Liturghierul de la Smolensk, Rusia)

Monah Alexie Cojocaru
O traducere puțin cunoscută a mitropolitului Dosoftei: Canonul Sfântului Andrei Criteanul

Margarita Kuyumdzhieva
Crearea lumii și Adam și Eva în arta post-bizantină: Câteva observații asupra ciclului genezei de la Arbore și Sucevița

Elka Bakalova
Un epitaf român în Serbia: donația lui Alexandru Lăpușneanu către Mănăstirea Înălțării Domnului din Miléshévo

Olimpia Mitric
Un epitrahil necunoscut din timpul voievodului Ieremia Movilă

Maria Magdalena Székely
Pe urmele vechilor odoare ale Mănăstirii Solca

Ioan-Augustin Guriță
Ultimele pagini ale unei istorii comune: Schitul Mare din Galiția și Mănăstirea Sucevița

Ana-Felicia Diaconu
Mănăstirile bucovinene în lumina unor documente de la Sever Zotta

Monah Iustin Taban
„Mazilirea” mitropolitului Sava Balaci de Constantin Duca în 1702. Semnificațiile unei crize de putere

Ștefan S. Gorovei
La Mănăstirea Putna, în domnia lui Alexandru vodă Lăpușneanu. Informații neobservate

Ieromonah Dosoftei Dijmărescu
Reorganizarea vieții monahale la Mănăstirea Putna în anul 1956, oglindită în arhiva mănăstirii

Maria Alexandru
Calofonia de tradiție bizantină în școala muzicală de la Putna: Sf. Ioan Cucuzel și Evstatie protopsaltul

Numărul conține comunicările de la ediția a XV-a a Colocviilor Putnei, desfășurată la Mănăstirea Putna între 9 și 12 iulie 2014.

Revista Analele Putnei are propriul site, cu detalii pentru fiecare ediție tipărită și indexul lucrărilor fiecărui autor.

CITEȘTE MAI MULT pe site-ul revistei.