Analele Putnei

XII, 2016, 1


„XII, 2016, 1”

Olimpia Mitric
Inventarul Muzeului Arhidiecezan al Bucovinei din Cernăuți

Marius Chelcu
Arhivele mănăstirilor din Bucovina: reconstituire după un inventar din anul 1805

Oliver Jens Schmitt
Rezistența puterilor regionale împotriva expansiunii otomane: un aspect al cuceririi otomane a Balcanilor

Liviu Cîmpeanu
„Atunci și tătarii au lovit Țara Moldovei din partea aceea”. Observații asupra conflictului moldo-tătar din vara anului 1476

Mihai Anatolii Ciobanu
Soli moscoviți la curtea lui Ștefan vodă – chipuri de oameni și faptele lor

Ovidiu Cristea
Presiune otomană, reacții diferite: Moldova și Țara Românească la cumpăna secolelor al XV-lea și al XVI-lea

Monah Alexie Cojocaru
Îndreptări și contribuții privind dvera Adormirii Maicii Domnului (1510) de la Mănăstirea Putna

Alexandru Pascal
Un Tetraevanghel necunoscut al ieromonahului Macarie de la Putna dintr-o colecție privată

Monah Iustin Taban
Mitropolitul Anastasie al Moldovei și statutul său privilegiat în anii de retragere la Putna (1578–1588)

Mihai-Bogdan Atanasiu
Ctitori ai Mănăstirii Putna din veacurile al XVII-lea – al XVIII-lea. Note prosopografice

Ștefan Andreescu
Despre clădirea rezidențială din incinta Mănăstirii Probota

Radu G. Păun
Moaște și minuni la Mănăstirea Hilandar de la Muntele Athos

Maria Magdalena Székely
O sanie, un pelerinaj și două broderii: ce se mai poate afla despre Ștefan cel Mare

Alexandru Pînzar
Accesibilitate și centralitate. Târgurile Moldovei în rețeaua internă de drumuri mari de comerț din veacul al XV-lea

Ștefan S. Gorovei
Heraldică dinastică. Ștefan cel Mare și stemele sale

Numărul conține comunicările de la ediția a XVII-a a Colocviilor Putnei, desfășurată la Mănăstirea Putna între 2 și 5 septembrie 2015.

Revista Analele Putnei are propriul site, cu detalii pentru fiecare ediție tipărită și indexul lucrărilor fiecărui autor.

CITEȘTE MAI MULT pe site-ul revistei.