Analele Putnei

XIII, 2017, 1


„XIII, 2017, 1”

Ștefan S. Gorovei
Spiritul putnei în veacul al XVIII-lea. Zidiri în piatră și cuvinte

Nagy Pienaru
Călătoria lui Ștefan cel Mare la Istanbul (1498)

Ștefan Andreescu
Uzun Hasan și Moldova. Noi observații

Liviu Pilat
Ceremonialul închinării voievodului Moldovei la cronicarii maghiari și relațiile moldo-maghiare în vremea lui Ștefan cel Mare

Liviu Cîmpeanu
Contribuții la istoria politicii externe a Moldovei între anii 1484 și 1504. Noi izvoare, noi interpretări

Lucian-Valeriu Lefter
După douăzeci de ani. Comemorarea luptei de la Vaslui (1475–1495)

Mihai Anatolii Ciobanu
Mormântul marii cneaghine Elena – informații noi

Iulian Marcel Ciubotaru
„Dintru începutul ei a fost și este arhimandrie”. Observații privitoare la arhimandriții moldoveni (și putneni) din veacurile al XV-lea și al XVI-lea

Alexandru Pascal
Documentele Mănăstirii Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul din Hotin

Mihai Gicoveanu
Călătoriile unui manuscris: Tetraevanghelul din 1502 al ieromonahului Spiridon de la Putna

Ștefan S. Gorovei
Un manuscris rătăcit, o biserică dispărută și neamul lui Anastasie Crimca

Monah Iustin Taban
Episcopul Teofan cu piatra de mormânt la Putna (1670). Îndreptări biografice

Mihai-Bogdan Atanasiu
Un putnean din veacul al XVIII-lea – Ierothei, episcopul Hușilor

Andrei Nacu
Bucovina centrală (bazinul superior al râului Suceava). Repere de geografie și demografie istorică de la sfârșitul secolului al XVIII-lea și din prima jumătate a secolului al XIX-lea

Ovidiu Cristea
Victoria de la Vaslui și acțiunile diplomatice ale lui Ștefan cel Mare: câteva opinii

Alexandru Pînzar
Părinte și fiu. Despre „înrudiri metaforice” și de sânge între domni ai Moldovei și mari duci ai Lituaniei

Adam Kulhavý
Împărați sau domni? Urmașii lui Ștefan cel Mare și titlul lor de „țar” în cronica lui Macarie

Ovidiu Cristea
Eroi, vorbe memorabile, cronicari. Pe marginea unei replici atribuite lui Ștefan cel Mare

Maria Magdalena Székely
Practica și cultura scrisului în Moldova lui Ștefan cel Mare

Numărul conține comunicările de la ediția a XVIII-a a Colocviilor Putnei – „Putna 550”, desfășurată la Mănăstirea Putna în perioada 20–23 iulie 2016.

Revista Analele Putnei are propriul site, cu detalii pentru fiecare ediție tipărită și indexul lucrărilor fiecărui autor.

CITEȘTE MAI MULT pe site-ul revistei.