Analele Putnei

XIV, 2018, 1


„XIV, 2018, 1”

Radu G. Păun
O moștenire pierdută: Sinodiconul Ortodoxiei și slujba pentru cinstirea icoanelor în Duminica Ortodoxiei

Alexandru Pînzar
Reizbucnirea crizei politico-dinastice în Moldova în 1447. O nouă analiză a izvoarelor

Daniel Ursprung
Propaganda și popularizarea. Povestirile tipărite despre Vlad Țepeș în contextul anului 1488

Claudia Rapp
Kaisarios Dapontes (1713–1784): Orthodoxy and Education between Mount Athos and the Danubian Principalities

Mihai Anatolii Ciobanu
La începuturile relațiilor moldo-moscovite

Ovidiu Cristea
Peripețiile unei expediții otomane: izvoare noi și vechi despre incursiunea lui Malcocioglu Bali beg (noiembrie 1498 – februarie 1499)

Monah Alexie Cojocaru
Despre pisania cu stemă de la Mănăstirea Putna (1481). Câteva reconsiderări

Voica Maria Pușcașu
Arhitectura eclesiastică din vremea lui Ștefan cel Mare. Ce și cât știm

Pr. Dumitru Tincu
Tetraevanghelul bisericii de la curțile din Hârlău (1504)

Alexandru Pascal
O însemnare și un manuscris din vremea lui Petru Rareș – de la Theodosie (1543) la Theodosie (1603)

Alexandru Pascal
Despre Mineiul cu însemnarea despre incendiul din 1536 de la Mănăstirea Putna

Monahia Maria Magdalena Gherghina
Hramul Sfintei Treimi la Dragomirna

Alexandru Pascal
O scrisoare a mitropolitului Anastasie Crimca adresată patriarhului Moscovei Filaret Nichitici

Vera Tchentsova
Miron Barnovschi-Movilă et la cour de Moscou : à propos des reliques de saint Jacques le Perse

Mihai-Bogdan Atanasiu
Ctitori ai Sihăstriei Putnei din veacul al XVIII-lea. Note prosopografice

Marius Chelcu
O condică de documente din secolul al XIX-lea: martor al „desfacerii” arhivelor mănăstirilor din Bucovina

Liviu Cîmpeanu
Considerații asupra artileriei lui Ștefan cel Mare

Ștefan Andreescu
Despre un proiect de cruciadă din anul 1500

Monah Iustin Taban
Filotei de Putna, episcop de Roman în vremea lui Mihai Viteazul (15 iunie – 6 septembrie 1600)

Ioan-Augustin Guriță
Încercările unei generații. Putneni în administrația bisericească din Moldova (a doua jumătate a secolului al XVIII-lea)

Mircea-Cristian Ghenghea
„Straja țării”: Ștefan cel Mare și Mănăstirea Putna în imagini filatelice românești

Numărul conține comunicările de la ediția a XX-a a Colocviilor Putnei, organizată la Mănăstirile Putna și Dragomirna în perioada 30 august – 2 septembrie 2017.

Revista Analele Putnei are propriul site, cu detalii pentru fiecare ediție tipărită și indexul lucrărilor fiecărui autor.

CITEȘTE MAI MULT pe site-ul revistei.