Analele Putnei

XV, 2019, 1


„XV, 2019, 1”

Ștefan Andreescu
Ideea imperială în țările române. Alte puncte de vedere

Voica Maria Pușcașu
Între Prut și Nistru în secolul al XV-lea. Gânduri de arheolog

Liviu Cîmpeanu
Campaniile lui Ștefan Báthory, căpitanul lui Matia Corvinul, în Moldolva și Țara Românească, în vara-toamna anului 1476

Liviu Pilat
Ștefan cel Mare, Mesih Pașa, „răscoala” lui Mucha și preliminariile războiului moldo-polon

Maria Magdalena Székely, Ștefan S. Gorovei
Oglinda puterii. Domnia lui Ștefan cel Mare și Cronica moldo-germană

Ovidiu Cristea
Tributul Moldovei la sfârșitul domniei lui Ștefan cel Mare: mărturia lui Marino Sanudo „cel Tânăr”

Mihai Anatolii Ciobanu
Ivan Ivanovici zis cel Tânăr, ginerele lui Ștefan cel Mare

Lidia Cotovanu
Un epitrahil cu portretul lui Ștefan cel Mare regăsit în colecțiile Muzeului Bizantin și Creștin din Atena

Vlad Bedros
Notă despre iconografii cu caracter trinitar în pictura murală din Moldova (sec. XV–XVI)

Ovidiu Cristea
Pentru o ediție critică a scrisorii lui Ștefan cel Mare către principii creștini. Observații pe marginea listei căpeteniilor otomane participante la bătălia de la Vaslui (10 ianuarie 1475)

Alexandru Pascal
Două manuscrise cu însemnări de donație din secolul al XVII-lea pentru Mănăstirea Putna din colecțiile Bibliotecii de Stat a Rusiei din Moscova

Ierodiacon Avraam Bugu
Monahul Pafnutie, protopsalt și caligraf al Mănăstirii Putna

Ioan-Augustin Guriță
Un arhiereu putnean uitat: episcopul Antonie al Romanului (I)

Olivia Senciuc
Condica pentru hrana și banii călugărilor Mănăstirii Putna din anii 1881–1890

Mihai-Bogdan Atanasiu
O operă „uitată”: Documentele mănăstirilor din Bucovina de Teodor Balan

Mircea-Cristian Ghenghea
Stindardul lui Ștefan cel Mare de la Mănăstirea Zografu. Ecouri franceze și semnificații românești în contextul anilor 1917–1918

Numărul conține comunicările de la ediția a XXI-a a Colocviilor Putnei, organizată la Mănăstirea Putna în perioada 11–15 iulie 2018.

Revista Analele Putnei are propriul site, cu detalii pentru fiecare ediție tipărită și indexul lucrărilor fiecărui autor.

CITEȘTE MAI MULT pe site-ul revistei.