Analele Putnei

XV, 2019, 2


„XV, 2019, 2”

Liviu Cîmpeanu
Relațiile lui Iancu de Hunedoara cu Țara Românească și Moldova, 1442–1456. O reevaluare (I)

Maria Magdalena Székely
Violența – instrument al puterii în Moldova lui Ștefan cel Mare

Monah Iustin Taban
O reconstituire cartografică a braniștii Mănăstirii Putna la anul 1502

Ștefan S. Gorovei
Conexiuni culturale putnene în secolul al XVIII-lea

Ierodiacon Avraam Bugu
Doi muzicieni necunoscuți ai școlii medievale putnene: Ieromonahul Vasilie și monahul Isachie

Monah Alexie Cojocaru
Egumenii Mănăstirii Putna (1762–1878). Atestări în Condica vitelor începută de arhimandritul Vartolomei Mazereanu

Alexandru Pascal
O adăugire la zestrea Putnei

Andrei Mirea
The Oxford Anonymous Chronicle (Bodleian Library, Ms Marsh 313). O cronică anonimă otomană din vremea lui Bayezid al II-lea mai puțin cunoscută

În acest număr al revistei sunt grupate comunicările susținute la ediția a XXII‑a a Colocviilor Putnei, găzduită de Institutul de Istorie „N. Iorga” din București în 12 februarie 2019.

Revista Analele Putnei are propriul site, cu detalii pentru fiecare ediție tipărită și indexul lucrărilor fiecărui autor.

CITEȘTE MAI MULT pe site-ul revistei.