Analele Putnei

XVI, 2020, 2


„XVI, 2020, 2”

Monah Alexie Cojocaru
Însemnări de pe tipărituri slave din biblioteca Mănăstirii Putna
 
Alexandru Pascal
Un nou manuscris al copistului Prohor de la începutul secolului al XVII-lea
 
Ștefan S. Gorovei
File uitate din biografia unui egumen putnean
 
Monah Alexie Cojocaru
Broderiile de la Mănăstirea Putna (sec. XV–XVI). Caracteristici și comparații
 
Sergiu Iosipescu
Domnul Moldovei și Marele Turc – ultima bătălie a campaniei din 1462
 
Nagy Pienaru, Osman Sergean
Mărturii despre mănăstiri și călugări din Țările Române în documente turcești din a doua jumătate a veacului al XVI-lea
 
Alexandru Pascal
Cu privire la manuscrisele copistului moldovean Teodor Mărișescul de la Mănăstirea Neamț
 
Emil Dragnev
Frescele de la biserica Sf. Gheorghe din Hârlău și cea de-a doua fază a picturii murale din Moldova lui Ștefan cel Mare

Numărul reunește, între copertele sale, texte citite la reuniunile organizate de Centrul „Ștefan cel Mare” în anii anteriori, care nu au putut vedea lumina tiparului până acum.

Revista Analele Putnei are propriul site, cu detalii pentru fiecare ediție tipărită și indexul lucrărilor fiecărui autor.

CITEȘTE MAI MULT pe site-ul revistei.