Analele Putnei

XVII, 2021, 1


„XVII, 2021, 1”

Ștefan Andreescu
Papa Inocențiu al VIII-lea și cruciada
 
Mihai Anatolii Ciobanu
O ceașcă de la „Ștefan voievod, fiul lui Bogdan voievod”, la Sankt-Petersburg
 
Andrei Mirea
Invazia de lăcuste din timpul războiului dintre Ștefan cel Mare și Mehmed al II-lea
 
Ștefan S. Gorovei
Clopotele lui Ștefan cel Mare
 
Andrei Dumitrescu
Între o retorică a puterii și intercesiune: câteva observații cu privire la selecția figurilor iconice din naosul bisericii Sf. Nicolae din Rădăuți (c. 1480–1500)
 
Olena Sergiy, Bohdan Berezenko, Vera Tchentsova
De Moldavie à Kiev : les pérégrinations de la « croix de Théophane »
 
Vera Tchentsova
Les trésors du monastère de Râșca à Kiev
 
Alexandru Pascal
Glose româno-chirilice din Pravila bisericească de la Arad
 
Protosinghel Iustin Taban
Braniștea Mănăstirii Putna în anii 1502, 1647 și 1790. O abordare cartografică comparativă
 
Monah Alexie Cojocaru
O condică de oaspeți a Mănăstirii Putna din anii 1911–1912
 
Alice Isabella Sullivan
Lada de lemn de la Putna: detalii iconografice, tehnice și stilistice
 
Protos. Dosoftei Dijmărescu, Iulian Tomeac
Ieromonahul Pimen Zainea, stareț (1958–1961) și ghid (1964/5–1974) la Mănăstirea Putna – documente din arhiva mănăstirii
 
*

Svetlana Kujumdzieva
The Significance of the Putna Music School in the History of Orthodox Church Music
 
Yevgeniya Ignatenko
Putna Musical School and Tradition of Ukrainian-Belarusian Church Chant of the 16th–18th Centuries: Some Points of Interaction
 
Hierodeacon Avraam Bugu
Four-Meter Phrases in Middle Byzantine Chant (I)
 
Gregory Myers
The Kastoria 8 Asmatikon – A Middle Byzantine Enigma

Numărul conține comunicările de la ediția a XXIV-a a Colocviilor Putnei, organizată la Mănăstirea Putna în perioada 3–4 septembrie 2020.

Revista Analele Putnei are propriul site, cu detalii pentru fiecare ediție tipărită și indexul lucrărilor fiecărui autor.

CITEȘTE MAI MULT pe site-ul revistei.