Editura Mitropolit Iacov Putneanul

Cuviosul Eustatie Protopsaltul și Școala muzicală de la Putna. Studii și articole (I)


„Cuviosul Eustatie Protopsaltul și Școala muzicală de la Putna. Studii și articole (I)”

Școala muzicală de la Putna din secolul al XVI-lea, avându-l ca figură emblematică pe Cuviosul Eustatie Protopsaltul, reprezintă un fenomen remarcabil, nu doar în istoria culturii muzicale românești, ci și în istoria întregii lumi ortodoxe. În prezent, se știe de existența a 20 de Antologhioane de tip putnean, dintre care doar 13 s-au păstrat în formă aproape completă.


Manuscrisele muzicale putnene au fost studiate încă de la sfârșitul secolului al XIX-lea în lucrările unor importanți slaviști, după care, de-abia în a doua jumătate a secolului al XX-lea ele au fost cercetate detaliat de către specialiștii români Grigore Panțiru, Gheorghe Ciobanu, Titus Moisescu și Marin Ionescu, cărora li s-au adăugat și cercetători străini, precum Anne Pennington și Dimitrios Conomos. Rezultatele studiilor acestor renumiți paleografi s-au concretizat în studii și articole de referință, care au propus o abordare complexă a fenomenului muzical reprezentat de Școala de la Putna. Câteva dintre studiile reprezentative pentru această perioadă sunt incluse în volumul de față. Acestora li se adaugă studiile muzicologice apărute în ultimii ani în revista „Analele Putnei”.

 


Anul apariției: 2023
Numărul de pagini: 440


EXTRASE

din carte